Mor ve Turuncu Reçeteler Hakkında Duyuru
05 Aralık 2018

Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 30.11.2017 tarih ve E.238065 sayılı yazısı ile 28.11.2017 tarih ve 4434 evrak numaralı 2017/4 sayılı Genelge ile Mor ve Turuncu Reçeteler de Renkli Reçete sistemine dahil edildiği Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Söz konusu Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 30.11.2017 tarih ve E.238065 sayılı yazı örneği ile 28.11.2017 tarih ve 4434 evrak numaralı 2017/4 sayılı Genelge örneği ektedir.

Mor ve Turuncu Reçete Hakkında Genelge