overlay

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları

Bakanlık Makamının 20.01.2017 tarihli ve 117 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma Kurulunun Teşkili ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” çerçevesinde 20.01.2017 tarihli ve 80962070-050.03-118 sayılı Bakan Olur’u ile oluşturulan Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Bilimsel Danışma Kurulu, “Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Standartları”nı  tekrar değerlendirerek sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar sürveyans standartlarını yeniledi.

Söz konusu “Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları” ve “Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi” ne ulaşmak için bağlantıda bulunan ilgili başlığın üzerini tıklayınız

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Üst Yazı

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi