2018 Yılı Ocak Ayı Performans ve İtiraz Komisyonu Sonuçları
19 Kasım 2019

08.02.2018 tarihinde OCAK  Ayı Performans Dilekçelerini değerlendirmek üzere toplanan Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Değerlendirme Komisyonunun toplantıda değerlendirdiği dilekçelerin sonuçları ektedir. 

2018 Yılı Ocak Ayı Performans ve İtiraz Komisyonu Sonuçları