overlay

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı, 17/4/2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği için tıklayınız