Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
19 Kasım 2019

16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğinde değişikliğe gidildi.

20.02.2018 tarih ve 30338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ değişikliği ve ekleri için tıklayınız