Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2018/1 Toplantısı Gerçekleştirildi
13 Kasım 2019

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları, Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi’nin Sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı “Bağımlılıkla mücadele sürecinde 2017 yılına dair mevcut durum analizi, 2017/23 Sayılı Genelge kapsamında oluşturulacak Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun ilde yapılanması, Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları” gündemi ile 12 Şubat 2018 tarihinde Vali Sayın İzzettin KÜÇÜK başkanlığında, ilgili kurum yetkililerinin iştiraki ile gerçekleştirildi.

Vali Sayın İzzettin KÜÇÜK bağımlılıkla mücadelede tüm kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü, kurumların halka dokunan çalışmalar yürütmesi gerektiğini dile getirdi. Ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan AKAN tarafından bağımlılıkla mücadelede ilimizdeki mevcut durumun analizi ve 2017/2 toplantısında alınan kararlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda yer alan sorumlu kurumlardan temsilciler de söz alarak mücadeleye ilişkin görüş ve önerilerini, yürüttükleri çalışmaları sundu.

  • Toplantıya üst düzey katılım sağlandı
  • Toplantıya üst düzey katılım sağlandı
  • Toplantıya Sayın Valimiz başkanlık etti
  • Kurul üyelerine ilimizdeki mevcut durumu İl Sağlık Müdürü
Sayın Dr. Özcan AKAN aktardı
  • Kurum yetkilileri görüş ve önerilerini sundu