Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı, 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin başlığını “SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirerek bazı maddelerinde değişikliğe gitti.

2 Mart 2018 tarih ve 30348 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği için tıklayınız