overlay

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimlerimiz Devam Ediyor

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı kapsamında yayımlanan 2014/28 tarih ve sayılı genelge ile sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken anne ve bebeklerin özellikli hizmet almaları gerektiği belirtilmiştir.

Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile; tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından ilimizde yürütülmekte olan program kapsamında gebelik süreci, gebelikte karşılaşılan sorunlar ve baş etme yöntemleri, solunum-gevşeme-germe egzersizleri, doğum süreci, doğum ağrılarının yönetimi, lohusalık dönemi konularının ele alındığı gebe bilgilendirme sınıfı eğitimleri Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi 2 No’lu AÇSAP Merkezi (Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi) eğitimcileri tarafından Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılarak, eğitim sonunda gebelerimize katılım belgeleri verildi. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı kapsamında gebe bilgilendirme sınıflarında eğitimlerimiz sürdürülmektedir.

  • Bebek banyosu ve egzersizleri anlatılıyor
  • Berna Uzuner Egzersizleri anlatıyor
  • Dr.Seda Alasağ Emzirme Tekniklerini anlatıyor
  • Doğum Ağrılarının Yönetimi
  • Dr.Nezahat Yaman lohusalık dönemini anlatıyor
  • Ebe Pınar Sarıkan doğum eylemini anlatıyor
  • Ebe Pınar Derdiyok bebek masajını anlatıyor
  • Ebe Pınar Derdiyok bebek masajını anlatıyor
  • Katılım belgeleri veriliyor