overlay

KESTEL KURTULUŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (6 AHB) + 112 ASHİ


İlimiz, Kestel İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde 10.706,49 m² yüzölçümlü taşınmazın Bakanlığımız adına tahsisli 5.000,00 m2' lik kısmı üzerine 6 AHB'li Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ yapılması planlanmıştır.