Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı Vali Yardımcısı Sayın Ergun GÜNGÖR Başkanlığında Gerçekleştirildi
13 Kasım 2019

İlimizde bağımlılık ile mücadele sürecinde 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları gereğince,  teknik çalışma grupları (uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlıklar ve iletişim teknik çalışma grupları) oluşturulmuştur.

Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon  Kurulu Teknik Çalışma Grupları toplantısı,“Bağımlılıkla mücadele sürecinde 2017 yılına dair mevcut durum analizi, 2017/23 Sayılı Genelge kapsamında oluşturulacak Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları’nın ilde yapılandırılması, Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları, bağımlılık ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarına düşen rol ve sorumlulukların görüşülmesi ” gündemleri ile 7 Mart 2018 Çarşamba günü saat 14.00’da, Çarşamba Valilik Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Sayın Ergun GÜNGÖR’ünbaşkanlığında yapılan ve Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN ve Başkan Yardımcısı Fikret MUTİ’nin de katılım sağladıkları toplantıda Vali Yardımcısı GÜNGÖR tarafından bağımlılıkla mücadelede tüm kamu kurumlarına önemli görevler düştüğü, kurumların koordineli ve eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerektiği, İlimizde bağımlılıkla mücadelede güzel çalışmaların yürütüldüğü ve bu çalışmaların devamının getirilerek bağımlılıkla mücadelede daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiği dile getirildi. Açılış konuşmalarının ardından Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nde görevli Dr. Cihat YAZAR tarafından bağımlılıkla mücadelede ilimizdeki mevcut durumun analizi ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018/1 sayılı toplantısında alınan kararlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda yer alan sorumlu kurumlardan temsilciler de gündeme ilişkin söz alarak görüş ve önerilerini aktarıp, yürüttükleri çalışmaları sundu.

  • Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2018/1 Toplantısı Vali Yardımcısı Sayın Ergun GÜNGÖR başkanlığında gerçekleştirildi.
  • Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nde görevli Dr. Cihat YAZAR tarafından bağımlılıkla mücadelede ilimizdeki mevcut durumun analizi ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018/1 sayılı toplantısında alınan kararlara ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.