overlay

S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas E.A.H Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı İlan Metni

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mayıs 2018-26 Haziran 2018tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa; yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla)  hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenlerin, 26 Mart 2018-06 Nisan 2018arasında Sağlık Bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (aslı gibidir), kimlik fotokopisi, yoğun bakımda  çalıştığını veya çalışacağını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ve ekte bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yapabilirler. Programa özel hastanelerden başvuru yapan personelin kursiyer olarak seçilmeleri halinde S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Döner Sermaye hesabına 4.758 TL yatırılacaktır. (TKHK Başkanlık Makamının 20/02/2017 tarihli ve 41304669-774.99-802 sayılı Makam Onayında uygun görülen program ücretidir. 2018 yılı ücreti Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandığı anda geçerli olacaktır.)

Başvuru Formu

Program Sorumlusu                : Melike AKSU

E-posta                                   : melike.aksu@saglik.gov.tr

Telefon                                   : 0 (224) 295 50 00/ Dahili No: 16 11