Göçmen Sağlığı Merkezi Çalışanlarına Hizmet İçi Eğitim Verildi
13 Kasım 2019

İlimizdeki geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik halihazırda Bakanlığımız tarafından sunulan I. ve II. basamak sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla ilimizde açılan üç adet Göçmen Sağlığı Merkezi Suriyeli misafirlere sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu merkezler, toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren denetleyen ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan, mülteciler gibi temel sağlık hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara bulundukları mahalde verilecek koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerini vermektedir. Ayrıca vermiş olduğumuz bu birinci basamak sağlık hizmetlerinin yanında da bu merkezlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, cinsiyet temelli şiddet ve psikososyal destek hizmetleri, kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi hususlarında çalışmalar yapılmaktadır.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki söz konusu merkezlerde Suriye uyruklu sağlık personeli ile Sıhhat Projesi kapsamında işbirliği yaptığımız dernek personellerine yönelik 21.03.2018-23.03.2018 tarihlerinde Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi adına Dr. Cihat YAZAR, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi adına Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR, Bulaşıcı Hastalıklar Tüberküloz ve Aşı Birimi adına Dr. Mustafa DEMİRÖZ,Personel Planlama Birimi adına Erkan BAŞTAR,İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi adına Serkan KOÇ ile Toplum ve Göç Sağlığı Birimi adına Dr. Betül Fatma AKAÇ sağlık mevzuatı, Bakanlığımız sağlık politikaları, çalışma usul ve esasları, sahada yaşanılan aksaklıklar ve çözüm önerileri konularında hizmet içi eğitim verildi.

Ev sahipliğini Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN yapmış söz konusu eğitimde, merkezlerde yapılan tüm çalışmaların titizlikle takip edildiği, koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi gerektiği ve dezavantajlı bir nüfusa hizmet vermenin vicdani boyutunun olduğu özellikle vurgulandı.

  • Ev sahipliğini Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN yapmış söz konusu eğitimde, merkezlerde yapılan tüm çalışmaların titizlikle takip ediliyor
  • Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi adına Dr. Cihat YAZAR eğitime katıldı
  • Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi adına Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR üreme sağlığı hizmetleri hakkında bilgi verdi.
  • Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi adına Dr. Gaye CANTEKİN AKPINAR üreme sağlığı hizmetleri hakkında bilgi verdi.
  • Personel Planlama Birimi adına Erkan BAŞTAR eğitime dahil oldu