Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Hizmet İçi Eğitimlere Devam Ediyor
13 Kasım 2019

Şubat Ayı içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik hizmet içi eğitimlerden "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitimi", "İnme ve Trombolitik Tedavi Eğitimi", "KBRN Eğitimi" ve "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimleri"yapıldı.

Eğitimler süresince katılımcılara bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar eğitmenler tarafından verildi.

  • KBRN Eğitiminde teorik konu anlatımı yapılmakta.
  • KBRN olaylarında sağlık personelinin kullanacağı C Tipi kıyafet tanıtımı ve giydirilmesi.
  • KBRN olaylarında sağlık personelinin kullanacağı C Tipi kıyafet tanıtımı ve giydirilmesi.
  • Eğitim sonunda yapılan masa başı tatbikat sunumu
  • Katılımcılara Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri, Stres ve Öfke Kontrolü hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmakta.
  • Katılımcılara İnme ve Trombolitik Tedavi hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmakta.
  • Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte olup katılımcılara öntest ve sontest uygulaması yapılmaktadır.
  • Katılımcılara son test uygulaması yapılmakta
  • Katılımcılara son test uygulaması yapılmakta