Acil Sağlık Hizmetleri Personeline Hizmet İçi Eğitim
13 Kasım 2019

Şubat Ayı içerisinde Acil Sağlık Hizmetleri personeline yönelik hizmet içi eğitimlerden "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Eğitimi", "İnme ve Trombolitik Tedavi Eğitimi", "KBRN Eğitimi" ve "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimleri" yapıldı.

Eğitimler süresince katılımcılara bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar eğitmenler tarafından verildi.

  • KBRN Eğitiminde teorik konu anlatımı yapılmakta
  • KBRN Eğitiminde teorik konu anlatımı yapılmakta
  • Eğitim sonunda yapılan masa başı tatbikat sunumu
  • Eğitim sonunda yapılan masa başı tatbikat sunumu
  • Katılımcılara Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitimi, Etkili İletişim Teknikleri, Stres ve Öfke Kontrolü hakkında bilgilendirme eğitimi yapılmakta.
  • Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte olup katılımcılara öntest ve sontest uygulaması yapılmaktadır.
  • Katılımcılara son test uygulaması yapılmakta.