Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Madde Bağımlılığı İle Mücadele Eğitimi Yapıldı
13 Kasım 2019

Madde bağımlılığı kronik bir beyin hastalığı olmasının yanında mücadelesi bütüncül bir yaklaşım gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hedef grupları madde kullanımının zararlı etkileri konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bu mücadelenin önemli amaçlarından biridir.

Bu amaç doğrultusunda Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Bağımlılık İle Mücadele İl Kurulu çalışmaları kapsamında, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine 10 Nisan 2018 tarihinde kurum personeli 150 kişiye, kurum konferans salonunda eğitim düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Fikret MUTİ’ninve Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Semiha KOÇAK’ınkatılım sağladığı eğitimde yine Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim’inde görevli Sosyal Çalışmacı İlayda DEMİREL tarafındanbağımlılıkla ilgili temel kavramlar, madde kullanımı ve zararları, bağımlılık döngüsü, madde kullanımına götüren riskler ve korunma yolları, madde bağımlılığının hukuki boyutu ve İlimizde bulunan destek mekanizmaları hakkında sunum yapıldı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen eğitim, konu ile ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması temennisiyle sona erdi.

  • Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim’inde görevli Sosyal Çalışmacı İlayda DEMİREL tarafından bağımlılıkla ilgili temel kavramlar, madde kullanımı ve zararları, bağımlılık döngüsü, madde kullanımına götüren riskler ve korunma yolları, madde bağımlılığının hukuki boyutu ve İlimizde bulunan destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.
  • Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen eğitim, interaktif olarak gerçekleştirildi.
  • Eğitime çok sayıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin yanı sıra, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Fikret MUTİ’nin ve Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Semiha KOÇAK’da katılım sağladı.