Tütün Denetimi İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulaması Başarıyla Tamamlandı
13 Kasım 2019

İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulaması 12 – 18 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında vatandaşlarımızın temiz hava soluma haklarını güvence altına almak amacıyla 81 ilimizde 7/24 esasına göre denetimler hali hazırda yapılmaktadır. Denetim personelinin kendi bölgelerindeki gerçekleştirdikleri denetimlerde, işletmelerce zaman içerisinde tanınması,  baskılara maruz kalmaları ve denetimlerin etkinliğini arttırmak amacıyla İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulaması Sağlık Bakanlığımız tarafından hayata geçirildi.

İlimizde geçen yıl 15-18 Şubat 2017’de 15 il ile birlikte ilimizde ile yapılan İller Arası  Çapraz Denetim Uygulamasının başarıya ulaşması sonucunda 12 – 18 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’ da 32 ilimizden gelen 50 denetim personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulamanın başlangıç programında ekip üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmış olup Bakanlığımız Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Dairesi Başkanlığından Dr. Evin ARAS, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yrd. Fikret MUTİ, Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Semiha KOÇAK katılım sağladı.

Kolluk kuvvetleri ile çapraz denetimin yapıldığı ilin denetim personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimler, özellikle ihlallerin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde yer alan kafeler, nargile kafeler, lokantalar gibi ikram sektörü ile eğlence mekânları ve gece kulüpleri üzerinde yoğunlaştırıldı.

İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulaması ile 4207 sayılı Kanunun işletme sahipleri ve vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi ve Kanunla belirlenmiş alanların tamamında pasif etkilenimin önlenmesi hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulamasına devam edilecek olup, il düzeyinde ve ilçeler arasında çapraz denetimler yaygınlaştırılacaktır.


  • Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Dairesi Başkanlığından Dr. Evin ARAS
  • Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yrd. Fikret MUTİ
  • Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Semiha KOÇAK
  • İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulaması 12 – 18 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’ da 32 ilimizden gelen 50 denetim personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
  • İller Arası Çapraz Denetim Modeli Uygulaması 12 – 18 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’ da 32 ilimizden gelen 50 denetim personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.