Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Hakkında Genelge
19 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 30.04.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Hakkında Genelge için tıklayınız

Yatağa Bağımlı Kişilerin Oy Kullanabilmesi Hakkında Yapılacak İş ve İşlemler

Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Bileşeni Kullanımı