Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı İle Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik, 2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik değişikliği için tıklayınız