2018 Yılı 1. Dönem İliçi Atama Kurası İlan Metni
19 Kasım 2019

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İliçi yer değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin yönerge gereğince 2018 yılı 1.Dönem  İliçi Atama Kurası yapılacak olup, ilan metni, münhal kadrolar listesi ve atama nakil formu için bağlantıda bulunan ilgili başlığı tıklayınız

2018 Yılı 1. Dönem İliçi Atama Kurası İlan Metni

2018 Yılı 1. Dönem İliçi Atama Münhal Kadrolar

İl İçi Tayin Talep Formu