overlay

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimleri Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Gebe Bilgilendirme Sınıfı” Programı kapsamında yayımlanan 2014/28 tarih ve sayılı Genelge ile sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken anne ve bebeklerin özellikli hizmet almaları gerektiği belirtilmiştir.

Her kadının üreme sağlığı kapsamında gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Anne adayını gebelik döneminde bilgilendirmek bir annelik hakkı olarak değerlendirilmelidir.

Yürütülmekte olan Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile; tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından ilimizde yürütülmekte olan program kapsamında ÜSBEM eğitimcileri tarafından Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezinde ve 1 No.’lu AÇSAP Merkezinde (ÜSBEM) bulunan Gebe Bilgilendirme Sınıflarında Nisan ayı içerisinde yapılan eğitimlerde gebelik süreci, gebelikte karşılaşılan sorunlar ve baş etme yöntemleri, solunum-gevşeme-germe egzersizleri, doğum süreci, doğum ağrılarının yönetimi, lohusalık dönemi ve yenidoğan bakımı konuları ele alınmış olup eğitim sonunda gebelerimize katılım belgeleri ve Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan hediyeler verilmiştir. Gebe Bilgilendirme Sınıflarında eğitimlerimiz yıl boyunca sürdürülmektedir.

  • Ebe Gül Özge Özdemir Dağdeviren yenidoğan bakımını gösteriyor.
  • Ebe Gül Özge Özdemir Dağdeviren yenidoğan bakımını gösteriyor. 2
  • Hemşire Berna Uzuner bebek bakımını  ve banyosunu gösteriyor. 1
  • Hemşire Berna Uzuner bebek bakımını  ve banyosunu gösteriyor.2
  • Katılım Belgeleri veriliyor.