Kök Hücre Çalışmaları Hakkında Genelge
19 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı, doku, hücre ve bunlara dayalı ürünlerin uygulamaları hakkındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ülkemizde ihtiyacı olan hastalara kullanılabilmesi  ile araştırma-geliştirme sonucu yeni endüstriyel ürünlerin ortaya çıkabilmesi için “Doku ve Hücrelerin Kullanıldığı Klinik Araştırma ve Klinik Araştırma ve Klinik Denemeler Rehberi” hazırlayarak bir genelge ile duyurdu.

Bu genelge ile 01.05.2006 tarih ve 2006/51 sayılı Klinik Amaçlı Embriyonik Olmayan Kök Hücre Çalışmaları Kılavuzu Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.04.2018 tarih ve 2018 sayılı Kök Hücre Çalışmaları Hakkında Genelgesi için tıklayınız