Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesi
19 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların etkinlik, verimlilik ve takip edilebilirliğin, zaman ve iş gücü ile kırtasiye giderlerinde tasarrufun sağlanması ve resmi yazışmalarda bilişim teknolojilerinden istifade edilmedi amacıyla geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek için değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yönerge yayımlandı.

02.05.2018 tarihli ve 67523305/010.04 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesi için tıklayınız