Gebe Bilgilendirme Sınıfı Personel Eğitimleri
13 Kasım 2019

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ve yayımlanan 25.09.2014 tarih ve 2014/28 sayılı "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" Genelgesi kapsamında "tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak" amacıyla gebe bilgilendirme sınıfı hizmetleri yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi (ÇEKÜSH) tarafından yürütülmekte olan program kapsamında ilimizdeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının gebe bilgilendirme sınıflarında görev alan ve alması planlanan personellere yönelik eğitimler; Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezinde ÇEKÜSH, 1 No.'lu AÇSAP Merkezi ÜSBEM (Üreme Sağlığı Bölge Eğitim Merkezi), İnegöl Devlet Hastanesi ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden katılan eğitimcilerimizle 3 grup halinde 10-11-12 Nisan, 25-26-27 Nisan ve 02-03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.

  • Program, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi (ÇEKÜSH) tarafından yürütülmektedir.
  • program kapsamında ilimizdeki birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının gebe bilgilendirme sınıflarında görev alan ve alması planlanan personellere yönelik eğitimler yapılmaktadır.
  • Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.
  • Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.
  • Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.
  • Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.
  • Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.
  • Eğitime 17 Hekim, 54 Ebe, 22 Hemşire, 1 ATT katılmış olup katılımcılara eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edildi.