overlay

Dünya Hipertansiyon Günü

 Hipertansiyon küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün hipertansiyon olduğu bilinmektedir. Küresel olarak yaklaşık 1.8 milyar insan hipertansiyona yakalandığı, hastaların yaklaşık yarısı durumlarından tamamen habersiz olduğu ve haberdar olanların ise bir kısmının herhangi bir tıbbi tedbir almadığı görülmektedir. Toplumumuzun hipertansiyon konusundaki bilincini arttırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve hipertansif bireyde meydana gelebilecek olumsuz sonuçları azaltmaya yönelik her yıl Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Tansiyon_Afis_splash.jpg