2018 Mayıs İliçi Atama Sonuçları
19 Kasım 2019

Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A bendine göre görev yapan personelin İliçi yer değiştirme Usul ve Esaslarına ilişkin yönerge gereğince 2018 yılı Mayıs İliçi Atama Kurası sonucu yerleşenler listesi için tıklayınız