Su Şişelerinde "Kanserde Erken Tanı" Uyarısı
13 Kasım 2019

Kanser, önemli bir halk sağlığı problemidir, dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Toplumlarda önemli bir sosyo-ekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Tüm kanserlerin 3’te biri önlenebilir, 3’te biri ise erken teşhis edilebilir.

Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması, taramalar ile erken teşhis edilebilir olması kanserle mücadele için yapılan çalışmaları daha da önemli kılmaktadır. Bu bağlamda Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak, toplumsal farkındalığı arttırabilmek amacı ile daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına, herkesin yaşam kaynağı olarak kullandığı su şişelerine “KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR” ve “ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARINIZ İÇİN KETEM’E MÜRACAAT EDİN” sloganlarının yazılı olduğu etiketler yerleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İlimiz firmalarından Karacakaya Doğal Kaynak Su işbirliği ile gerçekleştirilen ve dağıtımı yapılacak olan 23 milyon 0,5 litrelik pet şişe su projesi tanıtım toplantısı, Osmangazi Döne Ocak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi(KETEM)’de düzenlenmiştir. Basın açıklaması; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin KIZILBOĞA,
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan AKAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHANve Karacakaya Doğal Kaynak Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Sinan KAHRAMAN’ın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan AKAN
basın açıklamasında; kanser tarama, teşhis ve tedavisinde Bursa'yı marka il haline getirmek istediklerini, kanserle mücadelede bilinçli toplum oluşturmak adına sağlık okur-yazarlığının önemli olduğunu, bilgilendirme-bilinçlendirme-farkındalık çalışmalarına devam edileceğini, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşları kanser taramaları için KETEM’lere davet etmiştir. Karacakaya Doğal Kaynak Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Sinan KAHRAMAN ise; kanser gibi çağımızın önemli bir hastalığı ile ilgili halka hizmet verebildikleri için firma olarak mutlu olduklarını ve bu hizmete vesile olduğundan dolayı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ettiklerini açıkladı.

Toplantıya katılan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin KIZILBOĞAile Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan AKAN, desteklerinden dolayı Sinan KAHRAMAN'a teşekkür belgesi verdiler.


  • Osmangazi Döne Ocak KETEM’de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
  • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin KIZILBOĞA ile Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan AKAN, desteklerinden dolayı Sinan KAHRAMAN'a teşekkür belgesi verdiler.
  • 23 milyon adet 0,5 litrelik pet su şişelerine “KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR” ve “ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARINIZ İÇİN KETEM’E MÜRACAAT EDİN” sloganlarının yazılı olduğu etiketler yerleştirildi.
  • 23 milyon adet 0,5 litrelik pet su şişelerine “KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR” ve “ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARINIZ İÇİN KETEM’E MÜRACAAT EDİN” sloganlarının yazılı olduğu etiketler yerleştirildi.
  • Osmangazi Döne Ocak KETEM’de tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.