Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi Toplantısı Yapıldı
13 Kasım 2019

Ülkemizde yılda 1.780.000 gebelik meydana gelmekte, bunların 1.378.000’i canlı doğum olarak sonlanmaktadır. Her 100.000 canlı doğuma karşılık 28,9 bir anne ölümü olmaktadır. Bir başka söyleyişle her yıl yaklaşık 400 anne gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Hastane kayıtlarına dayalı yapılan ana ölüm nedenlerini belirleme araştırmasında hastanede meydana gelen anne ölümlerinin yaklaşık yarısının mevcut koşullarda önlenebileceği belirlenmiştir.

Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan ana sağlığı programları, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, anne ölümlerini azaltabilmek için komplikasyon riski taşıyan gebelerin ve lohusaların tespit edilmesine odaklanmıştır.

İlimizde riskli gebe ve lohusaların tespit edilmesi, düzenli olarak takipleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından tüm ilçelerimizde “Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi” kurulması planlandı ve 23 Mayıs 2018 itibari ile çalışmalar başlatıldı

Müdürlüğümüz Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından koordinasyonu yürütülecek olan Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi çalışmalarının öncelikli amacı İlimizdeki anne ölümlerini engellemektir.   Bir diğer önemli amaç ise Gebe Bilgilendirme Sınıflarına davet edilen ve eğitim alan gebe sayımızı arttırmaktır. Anne adaylarının timler tarafından sıkı takibi ve Gebe Bilgilendirme Sınıflarında alınan eğitimler sonucunda gebeliğin normal doğumla sonuçlanması ve İlimizdeki sezaryen oranlarımızın düşmesi ise bir diğer amacımızdır.

Bu program kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüz Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda 23 Mayıs 2018 tarihinde Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Özcan AKAN, Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN, Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz ARSLAN, S.B.Ü. Bursa YİEAH. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Doç. Dr. Emin ÜSTÜNYURT, Perinatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özgür AKKURT, Uzm. Dr. Muzaffer TEMUR ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinden
Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi  çalışanları katıldı

  • Dr Özcan AKAN İlimizdeki riskli gebe ve lohusaların tespit edilerek düzenli takiplerinin yapılması anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi için yapılan çalışmalara dikkat çekti
  • Dr. Esma KUZHAN Riskli gebe ve lohusa izlem timi çalışmalarının  önemini vurguladı
  • Dr. Gaye AKPINAR Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timlerinin kurulmasının amaç ve çalışmaları hakkında bilgi verdi
  • İlçe Sağlık Müdürlükleri Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timlerinin katılımı ile toplantı yapıldı
  • Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi toplantısı yapıldı
  • SBÜ Bursa YİEAH değerli hocaları konu hakkındaki soruları cevaplandırdı