overlay

Obezite Merkezlerinin Planlanması Hakkında Duyuru

Dünyada ve ülkemizde obezitenin giderek artan insidansı ve insan sağlığını giderek daha olumsuz etkilemesi ve farkındalığın artması sebebiyle hem koruyucu hem de tedavi edici sağlık hizmetlerinde hızlı bir talep ve arz artışı görülmektedir. Bu alandaki uygulamalara düzenleme getirilmesi ve disipline edilmesi amacıyla Bakanlığımızcayayımlanan yazı ekinde kayıtlı Genelge (2017/17) kapsamında bir dizi çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışmalara örnek olması, hem kronik hastalıkların takibinde yeni bir sistem geliştirilmesi hem de obezitede geliştirilen bu sistemin pilot uygulaması için Bakanlığımızca “Obezitede KarmaTedavi Algoritması” hazırlanmıştır.

Sağlık tesislerinde; birbirinden ayrı, bağımsız olarak farklı uygulama modelleri ile yürütülmekte olduğu bilinen obezite alanındaki mevcut sağlık hizmet sunumunun, Bakanlığımızca hazırlanan söz konusu algoritmaya uygun olarak belirli bir merkezler tarafından ve standart bir uygulama düzeni ve birlikteliği halinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Ekte sunulan ve yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan birlikte çalışma ve kombine hareket sistematiğini öngören bu modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, bu konuda deneyimli ekipler yetiştirmek ve bu merkezlerde gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak için uygulama merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaçtan hareketle, obezite karma çözüm programı kapsamında ülke genelinde hastanelerimizde obezite merkezi pilot uygulamasına başlanmıştır.

Obezite Merkezlerinin Planlanması ile ilgili Bakanlığımızın yazısı için tıklayınız

2017/17 Sayılı Obezite Cerrahisi Uygulamaları Genelegesi için tıklayınız

Obezite Pilot Programı için tıklayınız