Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerin Ad Değişikliği
19 Kasım 2019

16.05.2018 tarihli ve 010-042787 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Bazı Bölümlerine Ad Verilmesi ve Tabela Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında Bakanlığımıza bağlı hastanelere yeni ad verilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza Bağlı Hastanelerin Ad Değişikliği Makam Oluru ve Ad Listesi için tıklayınız