2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası Yer Değiştirme Kurası
19 Kasım 2019

657 sayılı sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin A bendine göre istihdam edilen İl Sağlık Müdürlükleri ve Bağlı Birimlerinde görev yapan sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici  personelin 2018 yılı Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değişikliğine dair ilan metni yayımlandı. Söz konusu ilan, münhal yerler ve form için ilgili başlığı tıklayınız

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi İller Arası İlan Metni

2018 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Münhal Yerler

Atama ve Nakil Talep Formu