2018 Yılı Temmuz Ayı İl ASKOM Toplantısı ve Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı
13 Kasım 2019

İlimizde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) bünyesinde alt komisyon olarak oluşturulan Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu (SDDK) 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı, 26.07.2018 tarihinde saat:10:00’da Bursa Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Koordinatörü ile İl Ambulans KKM, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Başhekim/Başhekim Yardımcısı/ Mesul Müdür ve ASKOM Sorumlularının da katılım sağladığı 45 kişilik katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda; uygunsuz sevk olduğu düşünülen 6 (altı) adet dosya değerlendirilerek, dosyalar ile ilgili Komisyonca alınan kararlar tutanak altına alındı.

İL ASKOM TOPLANTISI

İlimizde oluşturulan Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu’ nun (ASKOM) 2018 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı, 26.07.2018 tarihinde saat:11:00’ da Bursa Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Koordinatörü, ilgili Başkanlıkların birim sorumluları, İlçe Sağlık Müdürleri ile İl Ambulans KKM, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kamu Hastaneleri ve Özel Hastaneler Başhekim/Başhekim Yardımcısı/ Mesul Müdür ve ASKOM Sorumlularının da katılım sağladığı 61 kişilik  katılımcı ilegerçekleştirildi.

Toplantıda; İlimizdeki hasta sevkleri ile ilgili yaşanılan sorunlar görüşülmüş olup, ilgili konular karar altına alındı.

  • ASKOM Toplantısı
  • ASKOM Toplantısı
  • ASKOM Toplantısı
  • ASKOM Toplantısı
  • ASKOM Toplantısı