Diyaliz Cihaz Artırımı Duyurusu
19 Kasım 2019

18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.maddesine göre, ilimizde faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinde hasta sayısının artmasıyla cihaz artırma gerekliliği ortaya çıkması halinde, buna yönelik talepler İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik esas alınarak değerlendirilir.

     Bursa Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu 26.07.2018 tarihinde toplanmış ve Bursa Diyaliz Hizmet Bölgeleri için;

1.Bölge için 23(yirmi üç) adet cihaz artırımı,

2.Bölge için 1 (bir) adet cihaz artırımı,

5.Bölge için 1 (bir) adet cihaz artırımı yapılması kararı çıkmıştır.

     Cihaz artırımı uygun görülen 1. ,2. Ve 5. Bölgedeki Merkezler, Yönetmeliğin 21. Maddesi gereği İlimiz Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Raporu ilanını takiben otuz gün içerisinde cihaz artırım taleplerini Müdürlüğümüze bildirecek, Müdürlük de bu talepleri başvuru bitiminden sonra otuz gün içinde Yönetmelik kapsamında değerlendirecektir.Bu bölgelerde birden fazla sayıda cihaz artırım başvurusu olması durumunda talepler ilgili Yönetmeliğin 21.Maddesinin  ( c ) bendinde belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.31.07.2018