Avrupa Birliği Sivil Koruma Ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) Yenişehir İlçesinde Bulunan Mevsimlik Göçmen Tarım İşçilerinin Saha Ziyareti
13 Kasım 2019

Tarım işçisi olarak çalışmak ve ekonomik kazanç sağlamak amacıyla bulundukları illerden ilçemize aileleri ile birlikte gelen vatandaşlarımızın yanı sıra ülkemizde bulunan Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Göçmenler de mevsimlik tarım işçiliği alanında yerlerini aldı.

Bu göç edenler ve aileleri; içerisinde bulundukları sosyoekonomik güçlükler, sağlık hizmetlerine erişimde yaşamakta oldukları sıkıntılar, sağlık okur yazarlıklarının eksikliği gibi temel nedenlerden ötürü “Hassas (Dezavantajlı) Gruplar” içerisinde değerlendirilmektedir.

Yenişehir ilçemizde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimlerinde sıkıntı ve engelle karşılaşmaması için Mevsimlik Tarım İşçileri konulu 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Mevsimlik Tarım İşçilerine Verilecek Sağlık Hizmeti Talimatnamesi kapsamında ilçemizde de çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir.

Avrupa Birliği’nin doğal afet ve göç gibi felaketler sonrasında insani yardım programlarını fonlayan resmi kuruluşu Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü İstanbul Ofisi Başkanı Bruno ROVITAL ve beraberindeki heyet, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Esma KUZHAN ve beraberindeki heyet ile Yenişehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet KAVAK mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetlerini sunmak üzere Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan sağlık ekiplerine30.07.2018 tarihinde bir saha ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret bölgesi olarak seçilen Karasıl Mahallesinde bulunan mevsimlik tarım işçileri çadır alanı özelinde ve Yenişehir ilçemiz genelinde mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı sağlık taramaları, aşılamaları, gebe, bebek ve çocukların izlemleri, üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, ağız-diş sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri gibi İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce sunulan koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler sahada yerinde gözlemlendi ve uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti
 • Saha Ziyareti