overlay

S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas E.A.H Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı İlan Metni

Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik HizmetleriSertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ekim 2018 – 30 Kasım 2018tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa, psikiyatri birimlerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan (belgelendirilmesi kaydıyla) hemşireler, sağlık memurları (toplum sağlığı) ve hemşirelik yetkisi verilen ebeler katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenlerin; 03 Eylül 2018-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (aslı gibidir), kimlik fotokopisi, psikiyatri birimlerinde çalıştığını veya çalıştırılacağını gösterir belge, ebeler için hemşirelik yetki belgesi ile ekte bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi program sorumlusuna bizzat veya aşağıdaki mail adresine gerekli belgeleri göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler. Programa özel hastaneler ve vakıf hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde eğitime başlamadan önce SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 6.784 TL yatıracaklardır. Özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinden eğitime katılanlar için eğitim programı sonunda düzenlenen sertifika bedelinin (287 TL) sertifika teslimi öncesi, eğitim merkezine yatıracaklardır. (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 14.03.2018 tarihli ve 86642992-799-E.580 sayılı Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu                 : Mehtap GÜNDOĞAN

E-posta                                      : mehtap.gundogan@saglik.gov.tr

Telefon                                      : 0 (224)  800 21 00/2268/2101


Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Formu