Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimi
13 Kasım 2019
         Aile Hekimleri Yönelik Yapılan Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon)
İzlemi hizmet içi Ağustos Ayı Eğitimleri Tamamlandı.


         Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Kronik Durumlar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi
tarafından Ağustos ayı içerisinde Bursa İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Özcan AKAN, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sayın Dr. Esma KUZHAN ve birim
sorumlularının da katılımıyla düzenlenen 3 hizmet içi eğitimde 169 aile hekimine ulaşılmıştır 30 kişilik gruplar halinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı
Salonu, Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Toplantı Salonu ve Halk sağlığı Başkanlığı Toplantı Salonunda grup-vaka çalışması yapılmıştır.

       Bulaşıcı olmayan hastalıklar, risk faktörlerinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, kalp ve damar
hastalıklarının erken tanısını sağlayarak ve tedavi standartlarını oluşturarak hastalık yükünü azaltmak amacıyla, 2019 yılından itibaren birinci basamakta
kronik hastalıklar izlemi başlatılması planlanmakta olup Birinci Basamakta Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar (kardiyovasküler risk
değerlendirmesi ve hipertansiyon) İzleminin yapılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere Eylül ayında devam edilecektir.

  • Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimi
  • Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimi
  • Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimi
  • Aile Hekimlerine Yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitici Eğitimi