S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas E.A.H Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı İlan Metni
19 Kasım 2019

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Müdürlüğümüze bağlı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 01Kasım 2018-30 Kasım 2018  tarihleri arasında düzenlenecektir. Programa ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olan hemşire, ebe (hemşire yetkili) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyenlerin, 10-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığından tescilli diploma fotokopisi (aslı gibidir), kimlik fotokopisi, ameliyathanede çalıştığını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ve ekte bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra Hastane Yöneticisi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatarak SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi program sorumlusuna bizzat veya aşağıdaki mail adresine gerekli belgeleri göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler. Programa özel hastaneler ve vakıf hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinin döner sermaye hesabına 4.776 TL yatıracaklardır. (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 14.03.2018 tarihli ve 86642992-799-E.580 sayılı Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.)

Program Sorumlusu                : Zuhal ULU

E-posta                                   : zuhal.ulu@saglik.gov.tr

Telefon                                   : 0 (224) 295 53 35


Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Hemşireliği Sertifika Programı Başvuru Formu