Yaz Okullarında Verilen Eğitimlerde 5000 Öğrenciye Ulaşıldı
13 Kasım 2019

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre, sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlık eğitimi ve sağlığı yükseltme arasında iyi bir işbirliği olduğu zaman sağlıklı olma ve iyi olma mümkündür. Koruyucu sağlık hizmetleri ise gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce teşhis edip tedavinin hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığımız İlimizde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde halkın sağlık okuryazarlığını artırmayı, sağlık konularında bilinçli bir toplum oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda pek çok konuda eğitimler verilmekle birlikte, yaz okullarını fırsat bilip ağız ve diş sağlığı, sporcu beslenmesi, teknoloji bağımlılığı v.b. konularda farklı yaş gruplarına 111 oturumda eğitim planlan. Planlanan bu eğitimlerde toplamda 5096 öğrenciye ulaşılmış olup 2178 öğrenciye ağız ve diş sağlığı, 1355 öğrenciye sporcu beslenmesi ve 3196 öğrenciye teknoloji bağımlılığı hakkında uygulamalı eğitim verildi

  • Yaz Okullarında Verilen Eğitimlerde 5000 Öğrenciye Ulaşıldı
  • Yaz Okullarında Verilen Eğitimlerde 5000 Öğrenciye Ulaşıldı
  • Yaz Okullarında Verilen Eğitimlerde 5000 Öğrenciye Ulaşıldı
  • Yaz Okullarında Verilen Eğitimlerde 5000 Öğrenciye Ulaşıldı
  • Yaz Okullarında Verilen Eğitimlerde 5000 Öğrenciye Ulaşıldı