Yıldırım Ilçe Sağlık Müdürlüğü "Halk Sağlığı Sokağı"
13 Kasım 2019

Ülkemizde her yıl 3 – 9 Eylül tarihleri arasında “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. Halk sağlığı çalışmaları, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda; Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları 17.09.2018 tarihinde Halk Sağlığı Haftasının devamı niteliğinde Ahmet Taner Kışlalı Meydanında “Halk Sağlığı Sokağı” oluşturularak 2000 kişiye “Kadın Üreme Sağlığı”, “Kanser Taramaları”, “Kanser Erken Tanı ve Tedavi”, “Hijyen”, “Sağlıklı Beslenme ve Obezite”, “Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri”, “Bağımlılık”, “Fiziksel Aktivite”, “Bağışıklama”, “Sağlık Okuryazarlığı”, “Kronik Hastalıklar” ve “Organ Nakli” konularında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

  • Yıldırım Ilçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Sokağı
  • Yıldırım İSM Halk Sağlığı Sokağı
  • Yıldırım İSM Halk Sağlığı Sokağı
  • Yıldırım İSM Halk Sağlığı Sokağı
  • Yıldırım İSM Halk Sağlığı Sokağı
  • Yıldırım İSM Halk Sağlığı Sokağı