30. UMKE Temel Eğitimi Gerçekleştirildi
13 Kasım 2019

        Bursa İli Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin düzenlemiş olduğu UMKE Temel Eğitimi 17-21 Eylül Tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bursa ilinden 18 Sağlık personelinin katıldığı eğitim, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

        4 gün boyunca kursiyerlere UMKE Görev Tanımları ve Mevzuatı, Afet Epidemiyolojisine Giriş ve Afetlerde Çevre Sağlığı Hizmetleri, Türkiye’de ve Dünya’da Afet Yönetimi ile İlgili Kurum/Kuruluşlar, Afet Lojistiği, UMKE Malzemeleri ve Medikal Çanta, Haberleşme, Afetzede Psikolojisi ve Toplumsal Evreler, Stres Altında Çalışma, Temel KBRN, Çevresel Aciller, Temel Yaşam Desteği, Olay Yeri Yönetimi, Triyaj, Travmalı Hastalarda Acil Olgu Yönetimi, Sistem Travmaları, Havayolu Açıklığının ve Ventilasyonun Sağlanması, Enkaz Altındaki Hastaya Medikal Yaklaşım (Crush Sendromu), Dolaşımın Değerlendirilesi ve Şok Yönetimi, Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri ve Alternatif Ateller, Arrest Yönetimi, vb. konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Akabinde 1 gün enkazda yaralıya müdahale, Triyaj, Trafik kazası, Arrest Yönetimi çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimde UMKE eğitmenlerinin yanı sıra Bursa İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün de eğitmen desteği ile tatbikat süresince “Temel Afet Bilinci ve Arama Kurtarma Bilgisi”, “Enkaz Güvenliği ve Enkaz İşaretleme Sistemi” konularında faaliyetlerde bulundu.

        Afet ve Acil Durumların gerçekleşme riskinin çok yüksek olduğu ülkemizde; afet yönetiminde, zarar azaltmanın, hazırlık aşamasında yapılan çalışma ve eğitimlerin, afet sonrası kayıpların en aza indirilmesinde önemi çok büyüktür. Afet ve acil durumlarda profesyonel medikal kurtarma hizmetlerini yürütmek amacıyla 81 ilde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) oluşturulmuştur. Alınan tüm tedbirlere rağmen başta deprem olmak üzere yaşanacak afetlerde etkin medikal kurtarma hizmeti vermek, etkin medikal kurtarma hizmeti verirken afetten etkilenmiş bölgede mümkün olduğunca çok canı kurtarmak ölüm ve sakatlıkları en aza indirmek hedefimizdir.  • UMKE Temel Eğitimi 1
  • UMKE Temel Eğitimi 2
  • UMKE Temel Eğitimi 3
  • UMKE Temel Eğitimi 4
  • UMKE Temel Eğitimi 5
  • UMKE Temel Eğitimi 6
  • UMKE Temel Eğitimi 7
  • UMKE Temel Eğitimi 8
  • UMKE Temel Eğitimi 9