Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi
13 Kasım 2019          Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasının yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Teknik Çalışma Grupları Çalıştayı 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın” Bursa İl genelinde uyarlanması gündemi ile, Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Toplantı Salonu’nda 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fikret MUTİ ve Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Bedia ALTINTAŞ’ın modaratörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştaya, Bağımlılık Mücadele Kurulu’nda yer alan sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.


  • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fikret MUTİ Ve Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi Sorumlu Hekimi Dr. Bedia ALTINTAŞ’ın Modaratörlüğünde  Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı Gerçekleştirildi
  • “2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın” Bursa İl genelinde uyarlanması gündeminin görüşüldüğü Çalıştaya, Bağımlılık Mücadele Kurulu’nda yer alan sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.