Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu
13 Kasım 2019
Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu 2018-3 Toplantısı, 20 Eylül 2018 Perşembe günü, Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi Nilüfer Toplum Ruh Sağlığı Merkezi toplantı Salonu’nda saat 14.00’da gerçekleştirilmiştir.

            Vali YardımcısıSayın Ergun GÜNGÖR’ün başkanlığında yapılan ve Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma KUZHAN ve Başkan Yardımcısı Fikret MUTİ’nin, Kamu Kurumlarının Temsilcileri, Sağlık yöneticileri ve TRSM Sorumlu Hekimlerinin de katılım sağladıkları toplantıda Vali YardımcısıGÜNGÖR tarafından Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin diğer kurumlarla koordineli ve işbirliği içerisinde hareket etmesi gerektiği, bu çalışmaların devamının getirilerek daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiği dile getirildi. 


  • Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı, Tütün Ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi’nin sekretaryasını yürüttüğü Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İl Koordinasyon Kurulu  2018/3 Toplantısı Vali Yardımcısı Sayın Ergun GÜNGÖR başkanlığında gerçekleştirildi.
  • Toplantıda yer alan sorumlu kurumlardan temsilciler gündeme ilişkin söz alarak görüş ve önerilerini aktardılar, yürüttükleri çalışmaları sundular.