Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
13 Kasım 2019

Hastalıklardan korunmak, enfeksiyon etkenleri olan zararlı mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için en basit ve en etkili yöntem olan El Yıkamanın önemini vurgulamak için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), 2008 yılından itibaren 15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak ilan etmiş, hükümetler, uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerce tüm dünyada kabul görerek çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. Bu etkinlikler yaşam kurtarıcı bir mesajı yaymak için gerçekleştirilmektedir: “Temiz Eller Yaşam Kurtarır”. Ellerin sabunla yıkanması, hastalığı tek başına doğrudan ve ucuza önleyebilmektedir. Birtakım özel durumlarda – örneğin tuvaletten çıktıktan sonra veya gıda maddelerine dokunmadan önce—ellerin sabunla yıkanması, çocuklar arasında görülen ishal vakalarının yüzde 50’sini, solunum yolu enfeksiyonlarının ise yüzde 25’ini önleyebilecek basit ve hemen hiç maliyeti olmayan bir işlemdir.

Bu kapsamda Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından konunun önemini vurgulayıcı etkinlikler gerçekleştirmektedir. NOSAB İlkokulu öğrencilerine “El Yıkamanın Önemi, Doğru El Yıkama Yöntemi” konularında eğitim verilerek öğrencilerle birlikte lavabolarda eller yıkanarak konu pekiştirildi ve öğrencilere broşürler dağıtıldı. Yapılan etkinlikle bunun yalnızca bir günle sınırlı kalmaması, sabunla el yıkamanın yıl boyunca sürekli özendirilmesi amaçlandı. 

  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri
  • Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü “Dünya El Yıkama Günü” Etkinlikleri