Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi Yıllık Değerlendirme Toplantısı
13 Kasım 2019

Ülkemizde yılda 1.780.000 gebelik meydana gelmekte, bunların 1.378.000’i canlı doğum olarak sonlanmaktadır. Her 100.000 canlı doğuma karşılık 14.6 bir anne ölümü olmaktadır. Bir başka söyleyişle her yıl yaklaşık 400 anne gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Hastane kayıtlarına dayalı yapılan ana ölüm nedenlerini belirleme araştırmasında hastanede meydana gelen anne ölümlerinin yaklaşık yarısının mevcut koşullarda önlenebileceği belirlenmiştir.

Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan ana sağlığı programları, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, anne ölümlerini azaltabilmek için komplikasyon riski taşıyan gebelerin ve lohusaların tespit edilmesine odaklanmıştır.

İlimizde riskli gebe ve lohusaların tespit edilmesi, düzenli olarak takipleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle her ilçemizde Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timleri kuruldu. 2018 yılında bu timler tarafından 446 riskli gebe ve lohusa tespit edilmiş ve takipleri yapıldı.

11 Ocak 2019 tarihinde Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezin‘de yapılan Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi yıllık değerlendirme toplantısı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sayın Dr.Esma KUZHAN’ın da katılımlarıyla gerçekleşti.

  • Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi Yıllık Değerlendirme Toplantısı 1.jpg
  • Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi Yıllık Değerlendirme Toplantısı 2.jpg
  • Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi Yıllık Değerlendirme Toplantısı 3.jpg