Viral Hepatitler
19 Kasım 2019

Viral Hepatitler, kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen, tüm dünyada yaygın olarak görülen ülke ekonomisini yakından ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2030 yılında hepatiti elimine etme hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızca “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı  (2018-2023)” hazırlanmıştır. Programın amacı viral hepatit yeni vaka sayısının azaltılması, viral hepatitlere bağlı ölümlerin azaltılması, viral hepatit tanısı alan hastaların bakımının iyileştirilmesi ve viral hepatitlerin toplumsal alanlarda oluşturduğu sosyoekonomik etkinin azaltılmasıdır. Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2019 tarih ve E.354 sayılı yazısı ile viral hepatit hakkında göndermiş olduğu afiş ve broşür görüntüleri için bağlantıyı tıklayınız


  • Viral Hepatit Afiş 1.png
  • Viral Hepatit Afiş 2.png
  • Viral Hepatit Afiş 3.png
  • Viral Hepatit Afiş 4.png
  • Viral Hepatit Broşür 1.png
  • Viral Hepatit Broşür 2.png
  • Viral Hepatit Broşür 3.png
  • Viral Hepatit Broşür 4.png
  • Viral Hepatit Broşür 5.png
  • Viral Hepatit Broşür 6.png