28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
19 Kasım 2019Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında tüm dünyada hepatitlerin elimine edilmesini hedeflemektedir. Dünya genelinde hastalığın büyük oranda geç dönemde belirti vermesi ve hastaların büyük çoğunluğunun hastalıklarının farkında olmamaları nedeniyle hepatite dikkat çekmek amacıyla 28 Temmuz tarihi ‘’Dünya Hepatit Günü’’ olarak belirlenmiştir.

Viral hepatit bulaşının önlenmesine yönelik hastalığın erken tespiti ve hastaların tedaviye yönlendirilmesiyle siroz ve kanser gelişiminin önlenmesi için toplumun farkındalığının artırılması amacıyla viral hepatitlere yönelik İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Eğitim Hemşiresi Aytül UYGUR tarafından 1Nolu A.V.P Aile Sağlığı Merkezine stand açılarak halk bilgilendirilmiştir.İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde de sağlık personellerine hizmet içi eğitim verilmiştir.28 Temmuz Dünya Hepatit Günü etkinliklerinde viral hepatitlere yönelik Bakanlığımız tarafından hazırlanan afiş ve broşürlerin dağıtılmıştır.

  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü
  • Dünya Hepatit Günü