BEBKA, Sağlık Müdürlüğümüz Tarafından Yapılan Proje Başvurusunu Kabul Etti
19 Kasım 2019

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı Temmuz Ağustos dönemi Teknik Destek Programı Kapsamında BEBKA’ya (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) yapılan proje başvurusu kabul edildi.

’’Sağlık Araştırmalarında Planlama ve Uygulamalı Biyoistatistik Veri Analizi Eğitici Eğitimi ‘’projesi sayesinde, Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının profesyonel bilgi gelişim kapasitelerinin geliştirilmesi ve böylece sağlık alanında oluşan verilerden güvenilir doğru sonuçların elde edilmesi amaçlanmaktadır. BEBKA tarafından 2019 yılı Teknik Destek Programında sağlanacak olan 50.000 TL’lik finansman sayesinde; üniversite öğretim üyeleri tarafından 3 gün boyunca Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarına eğitim verilecektir. 20 kişiye verilmesi planlanan eğitim, katılımcıların dizüstü bilgisayarlarına yüklenen program sayesinde uygulamalı olarak gerçekleşecektir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilip, eğitici sıfatıyla, Sağlık Müdürlüğü‘nün diğer çalışanlarına da bilgi aktarması öngörülen katılımcıların; sağlık istatistiklerini yorumlayıp analiz etme ve sağlık alanında yapılacak araştırma, anket vs. çalışmalarda kullanılacak yöntem ile metotlar konusunda bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

Böylelikle birçok sektörden daha yoğun veri ve bilgi akışı olan sağlık sektöründeki sahadan toplanan ham verilerin; doğru ve güvenilir yöntemlerle analizlerinin gerçekleştirmesi, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik daha doğru hizmetlerin geliştirilmesini mümkün kılacaktır.