Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Çalışmaları
19 Kasım 2019

Mustafakemalpaşa İlçeSağlıkMüdürlüğü’nebağlıSağlıklıHayat  Merkezi’nde,gelentalepler üzerine Çocuk Gelişimci Suna GÜNANA ve Sosyal Çalışmacı Zehra GÜÇLÜ tarafından akran zorbalığınauğrayan7-10yaşgrubuçocuklariçin‘AkranZorbalığıAtölyesi’oluşturuldu.

AkranZorbalığıilebaşetmeyöntemlerininöğrenilmesiamacıylaoluşturulan5kişilikgruba4 oturumşeklinde‘GrupÇalışması’düzenlendi.Ayrıcaheroturumsonrasındaailelerle gidişat ve değişimler hakkında konuşuldu.

  • mkp akran zorbalığı eğitimi 1.png
  • mkp akran zorbalığı eğitimi 2.png
  • mkp akran zorbalığı eğitimi 3.png
  • mkp akran zorbalığı eğitimi 4.png