overlay

Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı

Tütün ve tütün ürünleri,  gerek kullanıcısı üzerinde olan doğrudan etkisi gerekse pasif etkilenime bağlı olarak, vücudun pek çok organ ve sisteminde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Her gün pek çok vatandaşımız tütün ve tütün ürünleri olumsuz etkilerinden dolayı hem sağlıklarını kaybetmekte hem de psikososyal sorunlarla karşı karşıya gelmektedir.

Her yaştan ve her gruptan insanı etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olan Tütün Bağımlılığı ile ilgili olarak,  Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinde görev yapacak hekimlerin tütün bağımlılığı eğitimlerini almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda, 10 Eylül 2019 tarihinde Bursa Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda 1 tam günlük “Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitimi” düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan’ın açılış konuşmalarının ardından, Sağlık BakanlığıTütün ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele Dairesi Başkanlığı adına Sosyolog Işılay Kazan tarafından “Türkiye’de Tütün Kontrolü Çalışmaları, Tütün Kontrolü İle İlgili Uluslararası Düzenlemeler” sunumu yapıldı. Akabinde, Uludağ Üniversitesinde görevli akademisyenler tarafından Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitimine katılım sağlayan 54 hekime, Prof. Dr. Mehmet Karadağ tarafından, “Sigara İçiminin Klinik Değerlendirmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A-5R Yaklaşımı”;  Prof. Dr. Esra Uzaslan tarafından, “Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri (Nikotin Replasman Tedavisi, Bupropiyon, Vareniklin)”;Prof. Dr. Yeşim Uncu tarafından, “Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri, Tütün Kullanımının Ekonomik Ve Endüstriyel Boyutları Tütün Mücadelesinde Hekim Ve Sağlık Çalışanlarının Rolü”; Doç. Dr. Funda Coşkun tarafından, “Tütün Kullanımının Zararları, Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim: Tanım Ve Korunma Yolları” ve “Nikotin bağımlılığı, nörobiyolojisi ve bağımlılığın değerlendirilmesi”  Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı tarafından, “Sigara Bırakma Polikliniği Formu Ve Mevzuatı” yanı sıra “Özel Durumlarda Sigara Bırakma Hususları” ve “Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz?” konuları ve SBÜ Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Seyhan Dülger tarafından, “Nikotin Bağımlılığı Tedavisinde İletişimin Önemi, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler” Ve “Bırakma Döneminde İzlem, Nüks Olgulara Yaklaşımı” hususları aktarıldı.

  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 1.jpg
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 2.jpg
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 3.png
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 4.jpg
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 5.jpg
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 6.jpg
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 7.png
  • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı 8.jpg