Envanter Bildirimi
05 Mayıs 2020


İlimizde bulunan sağlık tesislerinin (kamu hastanesi, özel hastane, üniversite hastanesi, özel muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri vs.) halihazırda kullandıkları demirbaş niteliğindeki tıbbi cihaz kayıtları için Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) envanter bildirimi yapması gerekmektedir. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 05.12.2019 tarih ve 48535386-511-E.206197 sayılı Envanter Bildirimi ile ilgili yazısı için tıklayınız

ÜTS'de sağlık hizmet sunucularının demirbaş envanteri kaydederken yapması gereken işlemler için tıklayınız