Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği
05 Mayıs 2020

Sağlık Bakanlığı, genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin ruhsatlandırılması, açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen bir yönetmelik yayımladı.

10.01.2019 tarih ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği ve ekleri için tıklayınız

Not:11 01 2020 tarih ve 31005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme için tıklayınız